woman avatar

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử - Viễn thông)


- Mã Ngành: 7510302
- Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử - Viễn thông)
- Tổ hợp xét tuyển:A00, A01, C01, D90
- Điểm chuẩn:0.00 điểm
- Chương trình học: Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông là ngành đào tạo ra các kỹ sư có kiến thức vững chắc về kỹ thuật điện tử, chuyên sâu về công nghệ viễn thông, hệ thống công nghiệp thông minh. Các kỹ sư chuyên ngành này có khả năng ứng dụng các công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, vi mạch – hệ thống nhúng, điều khiển thông minh (phần cứng lẫn phần mềm) để thiết kế, xây dựng, bảo trì các hệ thống thiết bị nhằm đảm bảo tạo ra mạng trao đổi thông tin trên toàn cầu, tạo ra sự liên lạc mọi lúc, mọi nơi cho con người chúng ta, các thiết bị điện tử, hệ thống điều khiển thông minh, hệ thống nhúng, …với đầy đủ các tính năng ứng dụng, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội ở mọi khía cạnh.
- Thế mạnh của ngành: Chương trình đào tạo chuyên ngành điện tử viễn thông cung cấp kiến thức nền tảng về chuyên ngành Điện tử-Viễn thông, và các kiến thức chuyên sâu về công nghệ, từ các thiết bị cho tới các hệ thống mạng viễn thông:  - Mạch Điện  - Kỹ thuật điện  - Đo điện-Điện tử  - Mạch điện tử  - Ngôn ngữ lập trình C++  - Vi xử lý  - Cấu trúc máy tính  - Cơ sở viễn thông  - Hệ thống viễn thông  - Thiết bị đầu cuối viễn thông  - Quản trị mạng máy tính  - Mạng viễn thông nâng cao Hiện nay, Khoa đang thực hiện đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance) – Chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục đại học chung thuộc khu vực ASEAN.
- Vị trí việc làm:Số lượng việc làm dành cho các kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông sau khi tốt nghiệp ra trường đang ngày càng phong phú cùng với mức thu nhập cao và ổn định tại các vị trí quan trọng như: - Chuyên viên tư vấn, thiết kế, vận hành, điều hành kỹ thuật - Chuyên viên/ kỹ sư thiết kế, quy hoạch mạng và tối ưu mạng tại các công ty viễn thông - Chuyên viên/ kỹ sư thiết kế truyền dẫn, vận hành, bảo trì tại các công ty điện tử, viễn thông, công ty sản xuất phần mềm thế giới di động… - Chuyên viên giám sát lắp đặt - Kỹ sư thiết kế, chế tạo vi mạch, thiết bị điện tử, viễn thông, hệ thống mạng truyền thông - Kỹ sư thiết kế, xây dựng, triển khai hệ thống điện tử viễn thông, các mạng viễn thông - Kỹ sư thiết kế và lập trình hệ thống nhúng ứng dụng trên điện thoại di động - Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các Viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực Điện tử viễn thông. - Giám đốc kỹ thuật, Trưởng bộ phận kỹ thuật điện tử, viễn thông, truyền thông