woman avatar

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường


- Mã Ngành: 7850101
- Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường
- Tổ hợp xét tuyển:B00, C02, D90, D96
- Điểm chuẩn:0.00 điểm
- Chương trình học: Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường là ngành học về các kỹ thuật và công nghệ nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, thu hồi, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải thông qua các biện pháp sinh - lý - hóa học. Cùng những giải pháp, phương pháp quản lý góp phần bảo vệ môi trường sống và sự phát triển bền vững của xã hội.
- Thế mạnh của ngành: Sinh viên sẽ được học hỏi về những kiến thức chuyên ngành liên quan đến:  - Các quá trình cơ học  - Truyền khối và kỹ thuật phản ứng  - Thủy lực môi trường  - Hóa kỹ thuật môi trường  - Phân tích môi trường  - Vi sinh kỹ thuật môi trường  - Hình họa vẽ kỹ thuật  - Quản lý môi trường  - Sinh thái học  - Độc học môi trường  - Công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn  - Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại  - Công nghệ xử lý nước cấp  - Thực tập phân tích không khí  - Thực tập phân tích nước và nước thải  - Thực tập phân tích chất thải rắn  - Thí nghiệm thủy lực môi trường  - Thực tập vi sinh kỹ thuật môi trường Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường (Viện của ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường) đã xây dựng chương trình đào tạo đạt chuẩn đảm bảo chất lượng chung của khu vực ASEAN (ASEAN University Network - Quality Assurance, viết tắt là AUN-QA) Viện có một hệ thống Phòng thí nghiệm (PTN) được đầu tư hoàn chỉnh từ ngân sách của Nhà trường và dự án hợp tác quốc tế, gồm 11 phòng thí nghiệm (PTN Xử lý nước thải, PTN Xử lý nước cấp, PTN Độc học MT, PTN xử lý khí thải, PTN Xử lý chất thải rắn, PTN Sinh học MT, PTN Vi sinh môi trường, PTN Phân tích môi trường, P. Thực hành GIS-RS, PTN Phân tích công cụ, PTN nghiên cứu chuyên sâu).
- Vị trí việc làm:Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường có nhiều cơ hội việc làm tại các công ty tư vấn thiết kế trong nước và quốc tế về cấp thoát nước, xử lý nước, nước thải, công ty thương mại về thiết bị kiểm soát ô nhiễm môi trường, các Trung tâm, Viện nghiên cứu... Các vị trí việc làm tiêu biểu gồm: - Chuyên viên tại các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường ở trung ương và địa phương - Cán bộ quản lý nhà nước ở Bộ Tài nguyên Môi trường và các bộ khác, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở khác, các Phòng Tài nguyên và Môi trường - Giảng viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề chuyên nghiệp và nghiên cứu viên các viện nghiên cứu trong và ngoài nước - Kỹ sư môi trường chuyên gia tư vấn công ty xử lý, tư vấn, chuyển giao công nghệ, kinh doanh thiết bị trong lĩnh vực môi trường, các cơ sở công nghiệp, khu công nghiệp - Cán bộ phát triển chương trình tại các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế có hoạt động trong lĩnh vực môi trường -Thiết kế và vận hành hệ thống xử lý chất thải - Quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường - Chuyên viên tư vấn và lập các báo cáo về Bảo vệ môi trường như ĐTM, CM, CDM,… - Chuyên viên xây dựng các quy trình Giám sát An toàn-Sức khỏe-Môi trường (HSE), ISO, OHSAS