woman avatar

Ngành Công nghệ thực phẩm


- Mã Ngành: 7540101
- Tên ngành: Công nghệ thực phẩm
- Tổ hợp xét tuyển:A00, B00, D07, D90
- Điểm chuẩn:0.00 điểm
- Chương trình học: Công nghệ thực phẩm là ngành học chuyên về lĩnh vực bảo quản, chế biến nông sản, kiểm tra, đánh giá chất lượng trong quá trình chế biến thực phẩm; đồng thời nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, vận hành dây chuyền sản xuất - bảo quản, tạo ra nguyên liệu mới trong lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm hay hóa học…
- Thế mạnh của ngành: Sinh viên sẽ được học hỏi về những kiến thức chuyên ngành liên quan đến: - Quy luật di truyền, các hiện tượng biến dị của sinh vật - Hoá sinh, vi sinh, vật lý, phân tích, cảm quan - Xử lý số liệu thực nghiệm - Tính toán và cân đối dinh dưỡng - Luật thực phẩm - Vệ sinh an toàn thực phẩm - Hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm theo ISO, GMP, HACCP, TQM… - Di truyền, các quy luật di truyền - Lựa chọn và thiết kế được chất liệu bao gói - Hệ thống quản lý chất lượng - Dây chuyền chế biến thực phẩm Nhằm phục vụ mục tiêu giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, Viện Công nghệ Sinh học Thực phẩm (bao gồm ngành Công nghệ Thực phẩm) đã trang bị các phòng thí nghiệm Từ năm 2014 Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm triển khai áp dụng phương pháp tiếp cận CDIO (hình thành ý tưởng, thiết kế ý tưởng, thực hiện và vận hành) từ Viện Công nghệ MIT (Hoa Kỳ) cho ngành Công nghệ Thực phẩm và Công nghệ Sinh học.
- Vị trí việc làm:Nhân lực sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thực phẩm sẽ có cơ hội rất lớn để làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm, các viện trường nghiên cứu và đào tạo công nghệ thực phẩm, các cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm với các vị trí việc làm như: - Quản lý sản xuất (QA) và quản lý chất lượng (QC) tại các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm - Kỹ thuật viên phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và cải tiến sản phẩm đang lưu hành (R&D). - Chuyên viên tại phòng thí nghiệm của nhà máy, quản lý nhà máy, quản lý chất lượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; - Chuyên viên/ quản lý bảo quản và nâng cao chất lượng thực phẩm trong lĩnh vực xuất khẩu; - Cán bộ kỹ thuật viên hoặc nghiên cứu viên tại các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu; - Học tập nâng cao trình độ lên Thạc sĩ, Tiến sĩ để làm cán bộ giảng dạy hoặc nhà nghiên cứu độc lập tại các Trường đại học, Viện nghiên cứu