woman avatar

Ngành Đảm bảo chất lượng & An toàn thực phẩm


- Mã Ngành: 7540106
- Tên ngành: Đảm bảo chất lượng & An toàn thực phẩm
- Tổ hợp xét tuyển:A00, B00, D07, D90
- Điểm chuẩn:0.00 điểm
- Chương trình học: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm là một môn khoa học về việc xử lý, chế biến, bảo quản và lưu trữ thực phẩm bằng những phương pháp phòng ngừa, phòng chống bệnh tật do thực phẩm gây ra; một số thói quen, thao tác trong khâu chế biến cần được thực hiện để tránh các nguy cơ sức khỏe tiềm năng nghiêm trọng.
- Thế mạnh của ngành: Đến với ngành học này, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức thuộc hai nhóm: - Đảm bảo chất lượng thực phẩm + Quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc thực phẩm + Phân tích nhu cầu người tiêu dùng + Các phương thức xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận chất lượng: TQM, ISO, HACCP, GAP, BRC, IFS… + Cách phân tích mối nguy, xây dựng biện pháp phòng ngừa + Các kỹ thuật bảo quản, đánh giá hạn sử dụng… - Kiểm tra chất lượng thực phẩm + Phân tích hóa, lý, vi sinh, cảm quan,… + Xác định độc tố… Chương trình đào tạo ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm của Viện xây dựng theo tiêu chuẩn ABET của Hoa Kỳ. Nội dung chương trình đào tạo hệ đại học ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm của Viện công nghệ Sinh học – Thực phẩm được xây dựng trên cơ sở tham khảo các nội dung của chương trình giảng dạy bậc đại học của các nước tiên tiến trên thế giới Đại học Queensland (Úc) (Top 50 các trường Đại học tốt nhất thế giới), Đại học Greenwich (Anh). Đến với ngành học này, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức thuộc hai nhóm: Đảm bảo chất lượng thực phẩm (Quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc thực phẩm, Phân tích nhu cầu người tiêu dùng, Các phương thức xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận chất lượng: TQM, ISO, HACCP, GAP, BRC, IFS…, Cách phân tích mối nguy, xây dựng biện pháp phòng ngừa, Các kỹ thuật bảo quản, đánh giá hạn sử dụng…) và Kiểm tra chất lượng thực phẩm (Phân tích hóa, lý, vi sinh, cảm quan,… Xác định độc tố…).
- Vị trí việc làm:Sau khi ra trường, sinh viên ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm có thể làm việc tại các vị trí sau: - Nhân viên/ Chuyên viên/ Quản lý giám sát, kiểm định chất lượng(QA, QC) - Chuyên viên dinh dưỡng - Chuyên viên kiểm soát và đảm bảo chất lượng nguyên liệu chế biến - Nhân viên nghiên cứu, chuyển giao và phát triển sản phẩm thực phẩm - Quản lý điều hành sản xuất thực phẩm - Chuyên viên khảo sát, đánh giá chất lượng sản phẩm - Chuyên viên tư vấn dinh dưỡng, chất lượng sản phẩm - Chuyên viên kiểm soát và đảm bảo chất lượng vật tư, hóa chất, chuyên gia tư vấn thiết bị và hóa chất thuộc lĩnh vực sản xuất và kiểm soát chất lượng thực phẩm - Kiểm nghiệm vi sinh - Chuyên viên đánh giá nhà cung ứng, quản lý ngành hàng thực phẩm - Giảng viên giảng dạy về lĩnh vực chế biến thực phẩm, quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm tại trường trung cấp, cao đẳng, đại học