woman avatar

Ngành Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm


- Mã Ngành: 7720497
- Tên ngành: Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm
- Tổ hợp xét tuyển:A00, B00, D07, D90
- Điểm chuẩn:0.00 điểm
- Chương trình học: Dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm là một lĩnh vực Khoa học, một ngành học mới đang phát triển trong vài thập niên gần đây. Ngành học này gồm hai khối kiến thức chính là khoa học dinh dưỡng và khoa học thực phẩm. Khoa học thực phẩm nghiên cứu thành phần thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, hóa học và biến đổi của thực phẩm, chế biến thực phẩm, phát triển sản phẩm thực phẩm chức năng, … Khoa học dinh dưỡng – nền tảng của sức khỏe – đi sâu nghiên cứu về các vai trò của các loại thực phẩm, ảnh hưởng của thực phẩm, thực phẩm qua chế biến, thực phẩm chức năng đến sức khỏe người tiêu dùng. Phân ngành Khoa học thực phẩm hiện đang nhận được sự quan tâm lớn ở trong nước cũng như trên thế giới, đặc biệt là ý nghĩa trong việc gắn kết với khoa học dinh dưỡng để tạo ra nguồn thực phẩm mới của tương lai.
- Thế mạnh của ngành: Sinh viên sẽ được học hỏi về những kiến thức chuyên ngành liên quan đến: - Hóa học thực phẩm - Vi sinh thực phẩm - Hóa sinh trao đổi chất - Công nghệ sinh học y dược - Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm - Phân tích thực phẩm - Dinh dưỡng cộng đồng - Xử lý số liệu thực nghiệm - Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Chế biến thực dưỡng - Xây dựng thực đơn và khẩu phần - Xây dựng thực đơn và khẩu phần - Thiết kế và phát triển sản phẩm Nhằm phục vụ mục tiêu giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, Viện Công nghệ Sinh học Thực phẩm (bao gồm ngành Dinh Dưỡng và Khoa học thực phẩm) đã trang bị các phòng thí nghiệm
- Vị trí việc làm:Ngành Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm phát triển theo nhu cầu và định hướng của doanh nghiệp sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực dinh dưỡng, thực phẩm và ẩm thực, các doanh nghiệp lữ hành, các doanh nghiệp quản trị MICE, các doanh nghiệp nhà hàng khách sạn resort. Bạn có thể đảm nhận các vị trí : - Nhân viên Tư vấn Dinh dưỡng - Nhân viên Xây dựng Thực Đơn Dinh dưỡng - Nhân viên phụ trách Chế biến Thực phẩm - Quản lý Chất lượng Chế biến Thực phẩm - Bếp trưởng Khách sạn, nhà hàng, sân bay - Bếp phó Khách sạn, nhà hàng, sân bay - Cán bộ nghiên cứu và giảng dạy đào tạo chuyên ngành khoa học dinh dưỡng và ẩm thực