woman avatar

Ngành Hệ thống thông tin


- Mã Ngành: 7480201
- Tên ngành: Hệ thống thông tin
- Tổ hợp xét tuyển:A00, C01, D01, D90
- Điểm chuẩn:0.00 điểm
- Chương trình học: Hệ thống thông tin là một hệ thống bao gồm các yếu tố có quan hệ với nhau cùng làm nhiệm vụ thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin và dữ liệu và cung cấp một cơ chế phản hồi để đạt được một mục tiêu định trước. Cụ thể là tập trung vào thiết kế, quản trị và vận hành các hệ thống thông tin; phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định; kết nối giữa các bên liên quan trong tổ chức, doanh nghiệp với các chuyên gia công nghệ thông tin, cũng như biết cách làm thế nào để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và có lợi thế cạnh tranh hơn. Hiểu một các đơn giản, Hệ thống thông tin là ngành học về con người, thiết bị và quy trình thu thập, phân tích, đánh giá và phân phối những thông tin chính xác cho những người soạn thảo các quyết định trong tổ chức - doanh nghiệp.
- Thế mạnh của ngành: Ở ngành học này, sinh viên sẽ được tiếp cận những kiến thức chuyên ngành liên quan đến: - Thống kê máy tính và ứng dụng - Mạng máy tính - Hệ cơ sở dữ liệu - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Phân tích thiết kế hệ thống - Hệ thống và công nghệ Web - an toàn thông tin - Phát triển ứng dụng Web - Thương mại điện tử - Bảo mật cơ sở dữ liệu - Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử - Công nghệ mới trong phát triển ứng dụng CNTT - Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp - Quản lý dự án Hệ thống thông tin Khoa Công nghệ thông tin (Khoa của ngành Hệ thống thông tin) cũng thường xuyên phối hợp với doanh nghiệp bên ngoài như Microsoft, IBM, KMS, Cisco, FSOFT-FPT … tổ chức các seminar định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, thực tập cuối khóa cho sinh viên. Ngoài ra Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với các bộ môn tổ chức các lớp ngoại khóa nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức cho sinh viên như: lớp Multimedia Design (Maya - Hàn Quốc), lớp OOAD và AIX ( IBM), lớp lập trình Windows phone (Microsoft), các lớp về chuyên đề an toàn thông tin… Khoa CNTT cũng đã thành lập phòng Lab cho phép sinh viên tham gia nghiên cứu cùng giảng viên các học thuật, công nghệ mới. …
- Vị trí việc làm:Ngành hệ thống thông tin hiện cũng đang rất khát nguồn nhân lực trên thị trường lao động. Các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành hệ thống thông tin có thể có cơ hội thử sức ở những vị trí như: - Nhân viên Quản trị Hệ thống - Chuyên viên Giám sát An toàn Hệ thống thông tin - Nhân viên Kỹ thuật IT - Lập trình viên web, mobile hoặc software - Nhân viên Bảo mật Hệ thống - Chuyên viên tại các công ty chuyên cung cấp giải pháp ERP, BPM, Cloud Computing -  Chuyên viên thiết kế web, gia công phần mềm tại các doanh nghiệp về phần mềm. - Chuyên viên tư vấn thiết kế giải pháp về hệ thống mạng, quản lí thông tin - Nhân viên bảo trì các thiết bị máy tính - Nghiên cứu viên, giảng viên dạy tại các trường đại học, cao đẳng,... - Kỹ sư Hệ Thống Thông Tin - Kỹ sư Thương Mại Điện Tử - Giám đốc thông tin (CIO) - Giám đốc E- Marketing