woman avatar

Ngành IOT và trí tuệ nhân tạo ứng dụng


- Mã Ngành: 7510304
- Tên ngành: IOT và trí tuệ nhân tạo ứng dụng
- Tổ hợp xét tuyển:A00, A01, C01, D90
- Điểm chuẩn:0.00 điểm
- Chương trình học: IoT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng (AIoT)” là ngành học được xây dựng dựa trên các lĩnh vực công nghệ tâm điểm của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đó là:  - IoT (Internet of Things) hay Internet kết nối vạn vật: nghĩa là toàn bộ các vật dụng được tích hợp các bộ phận điện tử, phần mềm, cảm biến để trở nên thông minh hơn. Đây là một hệ thống phức tạp vì nó bao gồm một lượng lớn các kết nối giữa các thiết bị máy móc với nhau.  - Trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence – AI) là trí tuệ do con người lập trình với mục tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người như biết suy nghĩ và lập luận, biết học và tự thích nghi … Ngành IoT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng (AIoT) tiếp cận từ căn bản về phần cứng điện tử nhúng, mạng truyền thông, máy tính và dữ liệu đến các kiến thức chuyên sâu của lĩnh vực IoT (như kết nối vạn vật qua mạng, phân tích dữ liệu) và trí tuệ nhân tạo.
- Thế mạnh của ngành: Ở ngành học này, sinh viên sẽ được tiếp cận những kiến thức chuyên ngành liên quan đến:  - Phần cứng điện tử nhúng  - Mạng truyền thông  - Mạng máy tính  - Kết nối vạn vật qua mạng  - Phân tích dữ liệu  - Trí tuệ nhân tạo  - Ngôn ngữ lập trình  - Đồ hoạ máy tính  - Tối ưu hoá tổ hợp  - Lập trình hệ thống  - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên  - Học máy Sinh viên của ngành được thực hành tại phòng LAB tương đương thời gian học lý thuyết, với các LAB hiện đại như LAB nhà máy thông minh, LAB điện tử – nhúng, LAB IoT, LAB ứng dụng AI/ML (Trí tuệ nhân tạo/học máy). Ngoài ra sinh viên còn được trang bị kỹ năng sáng tạo, tiếp cận yêu cầu doanh nghiệp qua các học phần dự án/chuyên đề tại các Openlab do doanh nghiệp trang bị
- Vị trí việc làm:Trong tương lai, IoT sẽ cần hàng triệu lập trình viên. Đây là cơ hội cho sinh viên ra trường dễ có những việc làm ưng ý với các vị trí tiêu biểu: - Chuyên gia Mobile - Chuyên gia JAVA - Chuyên gia Big Data - Chuyên gia Bảo Mật Security - Chuyên gia Điện toán đám mây Cloud - Chuyên gia C/C++ - Chuyên gia Python - Kỹ sư lập trình Firmware - Quản lý và vận hành các hệ thống thiết bị công nghệ sản xuất ngành hóa chất, thực phẩm, dược phẩm, dầu khí, môi trường, thiết kế và tính toán hệ thống, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, phân tích – quản lý chất lượng sản phẩm…