woman avatar

Ngành Khoa học dữ liệu


- Mã Ngành: 7480201
- Tên ngành: Khoa học dữ liệu
- Tổ hợp xét tuyển:A00, C01, D01, D90
- Điểm chuẩn:0.00 điểm
- Chương trình học: Khoa học dữ liệu là một ngành học vô cùng mới mẻ của trường Đại học Công Nghiệp. Khóa đầu tiên của ngành này được bắt đầu từ năm 2020. Khoa học dữ liệu (KHDL) là khoa học về việc quản trị và phân tích dữ liệu để tìm ra các hiểu biết, các tri thức hành động, các quyết định dẫn dắt hành động. KHDL gồm ba phần chính: Tạo ra và quản trị dữ liệu, phân tích dữ liệu, và chuyển kết quả phân tích thành giá trị của hành động. Nôm na bước thứ nhất là về số hóa và bước thứ hai là về dùng dữ liệu. Việc phân tích và dùng dữ liệu lại dựa vào ba nguồn tri thức: toán học (thống kê toán học), công nghệ thông tin (máy học) và tri thức của lĩnh vực ứng dụng cụ thể.
- Thế mạnh của ngành: Sinh viên sẽ được tiếp cận với những kiến thức chuyên ngành liên quan đến:  - Lập trình hướng đối tượng  - Phân tích dữ liệu  - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  - Khoa học dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu  - Nguyên tắc của quản trị cơ sở dữ liệu  - Phân tích và thiết kế hướng đối tượng  - Xác suất, thống kê và quá trình ngẫu nhiên  - Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo  - Tính toán khả năng mở rộng và phân bố  - Phân tích dữ liệu quan sát Để tốt nghiệp, sinh viên cần đạt trình độ ngoại ngữ TOEIC 450 hoặc tương đương và bằng tin học cơ bản (chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản).
- Vị trí việc làm:Môi trường làm việc năng động và sáng tạo nên người tốt nghiệp ngành Khoa học dữ liệu có cơ hội học tập và làm việc ở các công ty, doanh nghiệp, các tập đoàn lớn và các nước tiên tiến, đây là mơ ước của những bạn trẻ yêu thích sự tự do và năng động. Một số vị trí công việc sau khi tốt nghiệp ngành Khoa học dữ liệu như: - Chuyên gia phân tích dữ liệu trong kinh tế, tài chính, môi trường và kiến trúc. - Kỹ sư về dữ liệu: Data Architect, Data science Manager. - Kỹ sư học máy (Machine learning Engineer). - Nhà khoa học dữ liệu. - Nhà thống kê học - Giảng dạy về Khoa học dữ liệu.