woman avatar

Ngành Khoa học máy tính


- Mã Ngành: 7480201
- Tên ngành: Khoa học máy tính
- Tổ hợp xét tuyển:A00, C01, D01, D90
- Điểm chuẩn:0.00 điểm
- Chương trình học: Khoa học máy tính (KHMT) là một trong những ngành học quan trọng tại Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, đây là ngành học dành cho sinh viên đam mê lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về Công Nghệ Thông Tin (CNTT) và là ngành mũi nhọn, đóng vai trò chủ lực trong hoạt động và phát triển của Khoa Công Nghệ Thông Tin. Về nền tảng ở giai đoạn đại cương, sinh viên Khoa học máy tính sẽ được trang bị các kiến thức cơ sở toán học, cấu trúc máy tính, hệ điều hành, ngôn ngữ lập trình; cấu trúc dữ liệu giải thuật, an toàn thông tin, cơ sở dữ liệu... Sinh viên Khoa học máy tính sẽ nghiên cứu và thực tập các hướng chuyên sâu ở giai đoạn chuyên ngành như xử lý ảnh, xử lý tín hiệu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, trí tuệ nhân tạo, tính toán song song, phân tích thiết kế giải thuật, lập trình tri thức, hệ chuyên gia...
- Thế mạnh của ngành: Sinh viên sẽ được tiếp cận với những kiến thức chuyên ngành liên quan đến:  - Công nghệ thông tin  - Toán rời rạc  - Lý thuyết đồ thị  - Ngôn ngữ lập trình  - Cấu trúc dữ liệu  - Thuật giải trong lập trình  - An toàn thông tin  - Kiến trúc máy tính  - Hệ điều hành  - Cơ sở dữ liệu  - Xử lý ảnh, xử lý tín hiệu, phân tích, nhận dạng mẫu và xử lý ngôn ngữ tự nhiên Các hoạt động giao lưu với doanh nghiệp, các khóa học ngoại khóa thường xuyên được Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với Bộ môn Khoa học máy tính tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức cho sinh viên Khoa Công nghệ thông tin cũng từng bước mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều trường viện có uy tín trong và ngoài nước, đặc biệt Khoa đã ký MOU (biên bản ghi nhớ) với các trường Đại học (ĐH) Quốc gia Chonnam, ĐH Inha, Hàn Quốc; gởi giảng viên đi đào tạo tại Trung Quốc; ký kết hợp tác nghiên cứu với ĐH Chicago, Hoa Kỳ; và gần đây là xúc tiến ký kết liên kết đào tạo với ĐH Songsil, Hàn Quốc.
- Vị trí việc làm:Sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính có thể làm việc trong nước cũng như nước ngoài ở các lĩnh vực khác nhau như: - Lập trình viên phát triển ứng dụng - Kỹ sư phát triển hệ thống - Phát triển web - Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt các đề án công nghệ thông tin . - Chuyên gia phân tích an ninh thông tin - Chuyên viên lập dự án, lên kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển - Kiến trúc sư mạng - WAN, LAN và mạng nội bộ - Chuyên viên sản xuất, gia công phần mềm - Tư vấn đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin - Kỹ sư máy tính - Trưởng phòng Công nghệ (CTO) - Giám đốc kỹ thuật  công nghệ thông tin - Quản lý hỗ trợ kỹ thuật - Nhà phát triển Mainframe - Chuyên viên đảm bảo chất lượng phần mềm - Giảng dạy các môn liên quan đến khoa học máy tính tại các trường đại học, cao đẳng, ... - Cán bộ nghiên cứu khoa học và ứng dụng Công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm nghiên cứu