woman avatar

Ngành Kiểm toán


- Mã Ngành: 7340302
- Tên ngành: Kiểm toán
- Tổ hợp xét tuyển:A00, A01, D01, D90
- Điểm chuẩn:0.00 điểm
- Chương trình học: Nếu ngành kế toán cung cấp các thông tin về tài chính cho các đối tượng quan tâm thì ngành kiểm toán là ngành đào tạo về các công việc kiểm tra, xác minh tính trung thực và hợp lý của các báo cáo tài chính đó.Công việc của các kiểm toán viên là phát hiện các sai sót và gian lận trong hoạt động tài chính, kế toán. Kiểm toán dùng các phương pháp đối chiếu, logic, diễn giải thông tin, điều tra, quan sát, kiểm kê, thử nghiệm để xác minh tính trung thực của tài liệu và tính pháp lý của các báo cáo tài chính của một công ty, tổ chức nào đó.
- Thế mạnh của ngành: Sinh viên sẽ được tiếp cận với một số kiến thức chuyên ngành như là: - Kế toán tài chính - Phân tích báo cáo tài chính - Pháp luật kiểm toán - Kiểm toán - Kiểm toán môi trường - Thị trường chứng khoán - Kiểm toán hoạt động - Kiểm toán nhà nước - Quản trị rủi ro tài chính - Kế toán thương mại - dịch vụ - Quản trị dự án đầu tư Đặc biệt, sự hoạt động Trung tâm Mô phỏng Kế toán – Kiểm toán và học phần Chuyên đề môn học, chuyên dạy thực hành chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính và khai báo thuế vào giảng dạy cho sinh viên. Trường đã đưa 7 học phần của chương trình đào tạo chuyên gia tài chính – kế toán – kiểm toán của Hiệp hội Kế toán viên Công chứng Anh quốc (ACCA) vào chương trình đào tạo của ngành Kiểm toán.
- Vị trí việc làm:Nghề kiểm toán đang mở ra những cơ hội việc làm lớn cho đông đảo bạn trẻ yêu con số và thích thử thách mình. Với mức lương tốt cùng những cơ hội phát triển trong nghề, Kiểm toán vẫn là một trong những ngành thu hút sinh viên kinh tế nhất hiện nay với các vị trí công việc: - Chuyên viên kiểm toán nhà nước - Chuyên viên kiểm toán độc lập tại các công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán - Chuyên viên kiểm toán/ Kiểm toán viên nội bộ tổ chức - Chuyên viên kế toán tài chính - Chuyên viên kế toán doanh nghiệp - Kiểm soát viên - Thủ quỹ - Giảng viên tại các cơ sở đào tạo giáo dục về kiểm toán