woman avatar

Ngành Kinh doanh quốc tế


- Mã Ngành: 7340120
- Tên ngành: Kinh doanh quốc tế
- Tổ hợp xét tuyển:A01, C01, D01, D96
- Điểm chuẩn:0.00 điểm
- Chương trình học: Kinh doanh quốc tế là toàn bộ các hoạt động giao dịch, kinh doanh được thực hiện giữa các quốc gia, nhằm thoả mãn các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức kinh tế. Đây Là một lĩnh vực năng động và mang tính toàn cầu thuộc nhóm ngành kinh doanh, cung cấp những kiến thức chung về quản trị kinh doanh, về chiến thuật, chiến lược kinh doanh xuyên quốc gia.
- Thế mạnh của ngành: Sinh viên sẽ được tiếp cận với các kiến thức chuyên ngành liên quan đến: - Quản trị Kinh doanh quốc tế - Nguyên lý Kế toán - Kinh tế lượng - Tin học ứng dụng ngành KD quốc tế - Luật Thương mại quốc tế - Thanh toán trong kinh doanh quốc tế - Giao nhận, vận tải và bảo hiểm trong Kinh doanh quốc tế - Đầu tư quốc tế - Hoạch định chiến lược - Quản trị nguồn nhân lực - Marketing - Thương mại điện tử - Giao dịch Thương mại quốc tế - Xây dựng dự án Kinh doanh quốc tế Khoa Thương mại du lịch (Khoa của ngành Kinh doanh quốc tế) cung cấp các lớp học rộng rãi và thoáng mát cho các lớp học lý thuyết, học ngôn ngữ và tin học và các lớp học đa chức năng và tiên tiến.
- Vị trí việc làm:Hiện nay, ngành Kinh tế quốc tế thiếu nhân lực trầm trọng do yêu cầu kỹ năng khi tuyển dụng của ngành này khá cao. Vì vậy, cơ hội việc làm ngành Kinh tế quốc tế rất rộng mở với nhiều lựa chọn hấp dẫn. Học ngành Kinh tế quốc tế bạn được trang bị các kiến thức và kỹ năng chuyên môn, khi ra trường bạn dễ dàng xin được việc làm tại các vị trí sau: - Nhân viên xuất nhập khẩu - Nhân viên kinh doanh cước biển, hàng không, logistics - Chuyên viên nghiên cứu thị trường - Chuyên gia hoạch định tài chính quốc tế - Chuyên viên marketing quốc tế - Chuyên gia tư vấn đầu tư quốc tế - Chuyên gia quản trị chuỗi cung ứng - Chuyên gia thúc tiến thương mại - Nhà tư vấn quản trị kinh doanh quốc tế - Giảng viên dạy tại các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành kinh tế quốc tế