woman avatar

Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên


- Mã Ngành: 7850103
- Tên ngành: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
- Tổ hợp xét tuyển:A01, C01, D01, D96
- Điểm chuẩn:0.00 điểm
- Chương trình học: Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên là ngành đào tạo sinh viên có kiến thức về kinh tế, có khả năng phân tích kinh tế các giá trị tài nguyên thiên nhiên, các dự án về tài nguyên và môi trường. Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực kinh tế tài nguyên và môi trường theo định hướng chuyên nghiệp. Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên là một ngành Hot hiện nay với nhiều cơ hội nghề nghiệp và mức lương hấp dẫn. Chính vì vậy mà ngành này đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ.
- Thế mạnh của ngành: Sinh viên sẽ được tiếp cận các môn học chuyên ngành như: - Kinh tế môi trường - Kinh tế tài nguyên - Kinh tế biến đổi khí hậu - Thương mại và môi trường - Kinh tế năng lượng tái tạo - Quản lý chất lượng môi trường - Quản lý tài nguyên đất đai - Quản lý tài nguyên nước - Quản lý tài nguyên rừng - Quản lý môi trường và tài nguyên ven biển - Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp - Quản lý môi trường nông nghiệp
- Vị trí việc làm:Chọn ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên bạn sẽ có nhiều cơ hội làm việc với mức lương khá ổn định. Bạn có thể làm việc ở các vị trí như: - Chuyên viên/Quản lý xây dựng chính sách, thuế, phí ô nhiễm và khai thác tài nguyên,.... - Chuyên viên/Quản lý nhà nước về môi trường và tài nguyên - Nhân viên/Quản lý công tác tư vấn, phân tích các vấn đề về môi trường - Chuyên viên/Quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước, sở ban ngành có liên quan đến kinh tế tài nguyên, quản lý tài nguyên thiên nhiên - Nghiên cứu viên và giảng viên giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên - Chuyên viên/Quản lý tại các dự án của chính phủ và phi chính phủ về quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên