woman avatar

Ngành Kỹ thuật hóa phân tích


- Mã Ngành: 7510404
- Tên ngành: Kỹ thuật hóa phân tích
- Tổ hợp xét tuyển:A00, B00, D07, D90
- Điểm chuẩn:0.00 điểm
- Chương trình học: Kỹ thuật hóa phân tích là khoa học thu thập, xử lý và truyền đạt thông tin về thành phần và cấu trúc của vật chất. Nói cách khác, đó là nghệ thuật và khoa học để xác định vật chất là gì và nó tồn tại bao nhiêu. Hóa học phân tích là sự kết hợp của ngành hóa học nghiên cứu về các phương pháp xác định thành phần cấu tạo và hàm lượng các thành phần của những mẫu khảo sát. Hóa phân tích: Hóa phân tích định lượng và định tính, cũng có thể  được chia thành Hóa phân tích vô cơ và Hóa phân tích hữu cơ.
- Thế mạnh của ngành: Sinh viên sẽ được tiếp cận các môn học chuyên ngành như: -Các phương pháp phân tích công cụ -Kỹ thuật phân tích các hợp chất vô cơ -Kỹ thuật phòng thí nghiệm -Phương pháp lấy mẫu và xử lý mẫu -Kỹ thuật phân tích các hợp chất hữu cơ -Thực hành phân tích các hợp chất hữu cơ -Kỹ thuật phân tích kiểm tra môi trường và vệ sinh an toàn (VSAT) thực phẩm -Thực hành phân tích kiểm tra môi trường và VSAT thực phẩm
- Vị trí việc làm:Sinh viên tốt nghiệp ngành này có thể đảm nhiệm các vị trí công việc: - Nhân viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm - Nhân viên phân tích hóa lý - Nhân viên kiểm tra chất lượng các sản phẩm hóa học - Kỹ sư hóa học đảm nhận nhiệm vụ thiết kế, chế tạo, đánh giá, điều chỉnh, quản lý và vận hành hệ thống các thiết bị, quá trình sản xuất sản phẩm ngành hóa chất - Kỹ thuật viên phân tích, chuyên viên nghiên cứu tại Viện hóa học, Viện vật liệu, Viện mỹ phẩm...