woman avatar

Ngành Luật kinh tế


- Mã Ngành: 7380107
- Tên ngành: Luật kinh tế
- Tổ hợp xét tuyển:A00, C00, D01, D96
- Điểm chuẩn:0.00 điểm
- Chương trình học: Ngành Luật kinh tế cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật, thực tiễn pháp lý, pháp luật trong kinh doanh; khả năng nghiên cứu và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.
- Thế mạnh của ngành: Một số môn học then chốt trong chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế mà sinh viên sẽ được tiếp cận: - pháp luật về chủ thể kinh doanh - pháp luật về thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ - pháp luật về hợp đồng kinh doanh thương mại - pháp luật về thương mại quốc tế - pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán - pháp luật về đầu tư; pháp luật về cạnh tranh - pháp luật về tài chính, ngân hàng - pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, bất động sản, du lịch, thương mại điện tử, xây dựng - pháp luật về thuế - pháp luật về trọng tài thương mại - pháp luật về thi hành án dân sự Ngành Luật Kinh tế của đại học Công Nghiệp có chương trình giảng dạy đạt chuẩn AUN-QA Để tốt nghiệp, sinh viên cần đạt trình độ ngoại ngữ TOEIC 450 hoặc tương đương và bằng tin học cơ bản (chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản).
- Vị trí việc làm:Thời đại mở cửa đã mở ra nhiều cơ hội việc làm cho những sinh viên thực sự năng lực, trong đó không thể thiếu sinh viên học ngành luật kinh tế. Không chỉ doanh nghiệp Việt cần tìm hiểu về hành lang pháp lý của nước ngoài cần đến chuyên viên pháp lý mà các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam cũng đều cần có nhân lực pháp lý người Việt. Cơ hội việc làm với sinh viên học ngành Luật Kinh tế rất đa dạng như: - Chuyên viên/ chuyên gia tư vấn pháp lý trong kinh doanh - Chuyên viên thực hiện các dịch vụ pháp lý của luật sư hoặc người hành nghề luật sư; - Chuyên viên nghiên cứu lập pháp, hành pháp và tư pháp trong các cơ quan nhà nước - Trọng tài viên thương mại - Chuyên viên thực hiện các dịch vụ pháp lý của luật sư trong các tổ chức dịch vụ pháp luật. - Luật sư - Nghiên cứu, giảng dạy về pháp luật kinh tế.