woman avatar

Ngành Luật quốc tế


- Mã Ngành: 7380108
- Tên ngành: Luật quốc tế
- Tổ hợp xét tuyển:A00, C00, D01, D96
- Điểm chuẩn:0.00 điểm
- Chương trình học: Luật quốc tế (tiếng Anh là International Law) là hệ thống các nguyên tắc và quy phạm pháp luật, được các quốc gia và chủ thể khác của luật quốc tế thỏa thuận tạo dựng nên, trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng, nhằm điều chỉnh những quan hệ phát sinh giữa quốc gia và các chủ thể đó trong mọi lĩnh vực của đời sống quốc tế. Đó là các nguyên tắc và quy phạm áp dụng chung mà không có sự phân biệt về tính chất, hình thức hay vị thế của từng quốc gia khi thiết lập quan hệ quốc tế giữa những chủ thể này với nhau. Xu hướng toàn cầu hóa dẫn đến việc đa phương hóa hợp tác quốc tế ngày càng được mở rộng, các công ty liên doanh đa quốc gia được hình thành, sự giao thoa giữa các nền văn hóa trên tất cả các lĩnh vực dễ nảy sinh những vấn đề có liên quan đến luật pháp, đòi hỏi cần có người đứng ra giải quyết trên dựa hệ thống luật pháp quốc tế.Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp cùng với mức lương hấp dẫn luôn là động lực lớn để các bạn trẻ hướng ngoại, tư duy logic, trí nhớ tốt, đam mê lĩnh vực luật lựa chọn ngành Luật quốc tế.
- Thế mạnh của ngành: Một số môn học tiêu biểu mà sinh viên của ngành Luật quốc tế sẽ được tiếp cận:  - Công pháp quốc tế  - Tư pháp quốc tế  - Luật môi trường quốc tế  - Luật biển quốc tế  - Luật điều ước quốc tế  - Luật nhân quyền quốc tế  - Luật tổ chức thương mại quốc tế  - Luật quốc tế về sở hữu trí tuệ  - Luật kinh doanh quốc tế  - Luật đầu tư quốc tế  - Luật thương mại quốc tế  - Pháp luật về ngoại giao và lãnh sự  - Luật hàng không dân dụng quốc tế  - Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế Ngành Luật quốc tế của trường Đại học Công Nghiệp có chương trình giảng dạy đạt chuẩn AUN-QA
- Vị trí việc làm:Cử nhân ngành Luật quốc tế hiện nay có thể nắm bắt nhiều cơ hội việc làm nếu có đủ đam mê, kiến thức, kỹ năng và trình độ ngoại ngữ.Với “ba lô” tư trang đầy đủ này, các bạn sinh viên ngành luật quốc tế có thể làm việc ở các vị trí như: - Luật sư - Chuyên viên tư vấn pháp luật quốc tế - Biên tập viên liên quan đến pháp luật quốc tế - Cán bộ tòa án - Nhân viên/ chuyên viên pháp lý - Chuyên viên thực hiện các dịch vụ pháp lý của luật sư (giải quyết các vấn đề tranh chấp thương mại, dân sự quốc tế, các vấn đề hoạt động trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, ký kết các hợp đồng thương mại quốc tế); - Nghiên cứu viên/ Giảng viên ngành luật quốc tế