woman avatar

Ngành Quản lý đất đai


- Mã Ngành: 7850103
- Tên ngành: Quản lý đất đai
- Tổ hợp xét tuyển:A01, C01, D01, D96
- Điểm chuẩn:0.00 điểm
- Chương trình học: Ngành Quản lý đất đai là ngành đào tạo về công tác quản lý đất đai, lập hồ sơ địa chính phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân. Mục tiêu của ngành này là đào tạo sinh viên có đủ phẩm chất đạo đức, văn hóa, năng lực chuyên môn để có thể quản lý được đất đai.
- Thế mạnh của ngành: Sinh viên sẽ được học hỏi về những kiến thức chuyên ngành liên quan đến:  - Quy hoạch và phát triển nông thôn  - Quản lý nhà nước về đất đai  - Quy hoạch phát triển vùng và đô thị  - Quản lý và khai thác tài nguyên đất đai  - Quản lý thông tin đất đai LIS-LIM  - Phát triển bền vững tài nguyên đất đai  - Quy hoạch phân bố sử dụng đất  - Phân hạng và định giá đất  - Pháp luật về thanh tra đất đai  - Mô hình hoá trong quản lý đất đai  - Đồ họa và thiết kế cảnh quan đô thị  - Autocad và Hệ thống định vị toàn cầu GPS  - Chiến lược phát triển tài nguyên đất đai  - Quản lý tổng hợp tài nguyên đất đai  - Xử lý số liệu đo đạc  - Quản lý công trình xây dựng đô thị Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường (Viện của ngành Quản lý đất đai) đã xây dựng chương trình đào tạo đạt chuẩn đảm bảo chất lượng chung của khu vực ASEAN (ASEAN University Network - Quality Assurance, viết tắt là AUN-QA) Viện có một hệ thống Phòng thí nghiệm (PTN) được đầu tư hoàn chỉnh từ ngân sách của Nhà trường và dự án hợp tác quốc tế, gồm 11 phòng thí nghiệm (PTN Xử lý nước thải, PTN Xử lý nước cấp, PTN Độc học MT, PTN xử lý khí thải, PTN Xử lý chất thải rắn, PTN Sinh học MT, PTN Vi sinh môi trường, PTN Phân tích môi trường, P. Thực hành GIS-RS, PTN Phân tích công cụ, PTN nghiên cứu chuyên sâu).
- Vị trí việc làm:Ngành Quản lý đất đai sẽ mang đến cho các bạn nhiều cơ hội việc làm với mức lương và đãi ngộ hấp dẫn như: - Nhân viên quản lý hồ sơ đất đai - Kỹ sư quản lý đất đai - Nhân viên công ty tư nhân  làm công tác đo vẽ - Chuyên viên môi giới tư vấn và bán đất - Cán bộ quản lý đất đai, quản lý hồ sơ nhà đất, địa chính, cấp giấy chứng nhận,... - Chuyên viên ban quản lý các dự án có liên quan đến sử dụng đất. - Giảng viên làm công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành học Quản lý đất đai…