woman avatar

Ngành Tài chính ngân hàng


- Mã Ngành: 7340201
- Tên ngành: Tài chính ngân hàng
- Tổ hợp xét tuyển:A00, A01, D01, D90
- Điểm chuẩn:0.00 điểm
- Chương trình học: Tài chính Ngân hàng là ngành học liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch tài chính, lưu thông và vận hành tiền tệ. Ngành Tài chính ngân hàng có thể chia thành nhiều lĩnh vực chuyên ngành khác nhau như ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, tài chính công, tài chính bảo hiểm,…
- Thế mạnh của ngành: Sinh viên sẽ được đào tạo các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các nghiệp vụ: - Ngân hàng thương mại - Thanh toán quốc tế - Kinh doanh ngoại hối - Đầu tư chứng khoán - Bảo hiểm - Tài chính công - Tài chính doanh nghiệp - Thuế - Kinh doanh bất động sản - Huy động vốn - Nghiệp vụ tín dụng Hệ thống phòng học phù hợp tiêu chuẩn của một trường hiện đại: rộng rãi, thoáng mát và các phương tiện nghe nhìn với kỹ thuật cao tạo điều kiện tối đa để học viên tiếp thu kiến thức mới, hưng phấn trong học tập, nghiên cứu. Phòng thực hành về ngân hàng mô phỏng, kê khai quyết toán thuế trực tuyến với các thiết bị hiện đại, chương trình cập nhật liên tục giúp học viên trải nghiệm và phát triển công việc chuyên môn của mình. Ngoài ra, sinh viên cũng được giảng dạy về những kiến thức chuyên môn liên quan đến thẩm định được các dự án đầu tư trong và ngoài nước, thẩm định tín dụng; phát triển mạng lưới và tiếp thị, mở rộng thị trường; phân tích được các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo chuyên ngành.
- Vị trí việc làm:Cơ hội việc làm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng đang mở rộng nhưng luôn cạnh tranh khốc liệt và đòi hỏi bạn phải nỗ lực không ngừng. Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng có thể đảm nhận nhiều vị trí: - Quản lý đầu tư - Nhân viên kinh doanh - Nhân viên vận hành - Nhân viên quản lý rủi ro - Nhân viên thanh toán quốc tế - Chuyên viên phân tích tài chính; tư vấn đầu tư - Giao dịch viên tại ngân hàng - Nhân viên tín dụng - Nhân viên kiểm toán nội bộ - Telesales tại ngân hàng - Công tác tư vấn, kinh doanh chứng khoán tại các công ty chứng khoán. - Thanh tra, giám sát, pháp chế, quản lý, xây dựng chính sách tại Ngân hàng Nhà nước Trung ương.